top of page


II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Józefa Władysława Krogulskiego
w Tarnowie

29 czerwca- 2 lipca, 2022 r.

bottom of page